Hvad er Konsumfisk

Konsumfisk er et fiskeriklynge samarbejde mellem de tre vestkysthavne Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde og arbejder for at skabe optimale rammer for samarbejdet mellem havnene og dermed  sikre udvikling  på  konsumfiskområdet.

Kerneområderne er facilitering af netværk, konstant fokus på kvalitet og råvareudvikling , samt markedsføring af fisk og fiskeriet.

Konsumfisk holder hele tiden øje med muligheder og udfordringer i fiskerisektoren og fødevarebranchen generelt.

I forbindelse med udviklings- og innovationsprojekter henter Konsumfisk relevante kompetencer ind fra uddannelses- og vidensinstitutioner, erhvervsfremme- og innovationsaktører, private virksomheder m.fl.

Det sker

Informationsmøde om taskekrabber og konksnegle hos Nordisk Krabbe Kompagni i Lemvig, den 25. november 2016, kl. 10-14. Kom og se den nye fabrik og hør om dine muligheder for levering af krabber og konksnegle til virksomheden. Fabrikken vil meget gerne i kontakt med fiskere, der kan levere krabber og konksnegle, så kom og deltag på mødet, hvor du også kan information om udstyr og høre om andre fiskeres erfaringer med økonomi, fangst, opbevaring og transport. Tilmelding til Lasse Kristensen på tlf. 25716525 eller lfk@jekafish.dk.

Fiskerikonference med temaet "Hvordan får vi mere ud af fisken?" Og kåring af årets fisker. Sæt kryds fredag den 18. november 2016. Se mere og tilmeld dig på vestjyskbank.dk/fiskeri.

 

 

Hvem er vi

Aktørerne i fiskeriklyngen er:

Thyborøn Havn www.thyboronport.dk
Hvide Sande Havn www.hvshavn.dk
Thorsminde Havn www.thorsmindehavn.dk
Thyborøn Havns Fiskeriforening www.thyboron-fiskeriforening.dk
Sydvestjysk Fiskeriforening  
Fiskernes Fremtid A/S- Hvide Sande www.Fiskernes-fremtid.dk
Danske Fiskeauktioner A/S www.dfa.as

Arbejdet i Konsumfisk bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med klyngeaktørerne og erhvervslivet.

Tilknyttet fil:   
Profilbrochure DK
Tilknyttet fil:   
Profil Broschüre DE
Tilknyttet fil:   
Profile brochure UK

Kontakt

Har du spørgsmål eller en idé til projekter, så kontakt os endelig.

Konsumfisk er indgang til projekter, events og andre aktiviteter indenfor fisk og fødevarer samt fiskeriet i de vestjyske havne.

Spørgsmål og henvendelser omkring idéer og projekter kan rettes til:
 

Projektleder: Heidi Ebey Grønkjær
Tlf. 24 41 65 30

heidi@konsumfisk.dk

   
Formand: Kurt S. Madsen

Tlf. 24 47 90 71
ksm.thf@gmail.com