Hvad er Konsumfisk

Konsumfisk er et fiskeriklynge samarbejde mellem de tre vestkysthavne Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde og arbejder for at skabe optimale rammer for samarbejdet mellem havnene. En platform for udvikling og sparring i forhold til nye idéer og tiltag på konsumfiskområdet.

Kerneområderne er facilitering af netværk, konstant fokus på kvalitet og råvareudvikling , samt markedsføring af fisk og fiskeriet.

Konsumfisk holder hele tiden øje med muligheder og udfordringer i fiskerisektoren og fødevarebranchen generelt.

I forbindelse med udviklings- og innovationsprojekter henter Konsumfisk relevante kompetencer ind fra uddannelses- og vidensinstitutioner, erhvervsfremme- og innovationsaktører, private virksomheder m.fl.

Mød os på...

Food Festival, Århus 1.-3. september 2017 - Nordens største madbegivenhed. Både michelin restauranter, detailkæder og forbrugere besøger festivalen. I alt 30.000 besøgende. Vi er med til at sige og vise FISK.

Fiskens Dag, Rådhuspladsen 16. september 2017 - En dag, hvor man i hele DK fejrer den danske fisk. Rådhuspladsen i København er epicentret, og vestkysten er selvfølgelig med.

Danfish, Aalborg (fællesstand) 11.-13. oktober 2017 - Fællesstand for vestkystens havne, Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde.Kom og besøg os.

Hold i øvrigt øje med lokale fiskedage i Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn.

Hvem er vi

Aktørerne i fiskeriklyngen er:

Thyborøn Havn www.thyboronport.dk
Hvide Sande Havn www.hvshavn.dk
Thorsminde Havn www.thorsmindehavn.dk
Thyborøn Havns Fiskeriforening www.thyboron-fiskeriforening.dk
Sydvestjysk Fiskeriforening  
Fiskernes Fremtid A/S- Hvide Sande www.Fiskernes-fremtid.dk
Danske Fiskeauktioner A/S www.dfa.as

Arbejdet i Konsumfisk bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med klyngeaktørerne og erhvervslivet.

Tilknyttet fil:   
Profilbrochure DK
Tilknyttet fil:   
Profil Broschüre DE
Tilknyttet fil:   
Profile brochure UK

Kontakt

Har du spørgsmål eller en idé til projekter, så kontakt os endelig.

Konsumfisk er indgang til projekter, events og andre aktiviteter indenfor fisk og fødevarer samt fiskeriet i de vestjyske havne.

Spørgsmål og henvendelser omkring idéer og projekter kan rettes til:
 

Projektleder: Heidi Ebey Grønkjær
Tlf. 24 41 65 30

heidi@konsumfisk.dk

   
Formand: Kurt S. Madsen

Tlf. 24 47 90 71
ksm.thf@gmail.com